Tjenester

Vi i Betong-Saging AS kan tilby mange tjenester da vi har en bra gjeng av ansatte som har bred erfaring innenfor forskjellige fagfelt. under vil du finne en liste med bilder for noe av tjenestene vi kan tilby.


- Saging i betong, gulv, vegg og tak.

- Boring i betong.

- Forskaling og støping.

- Betong Rehabilitering.

- Wiresaging i fjell, betong og stål.

- Rivning og pigging.

- Spreking av fjell.

- Sliping av betong.

- Graving og planering.

- Asbest- og miljøsanering.

- Thermofotografering og tetthetskontroll.

- Miljøkartlegging og avfalls plan.

- Montering av stål og sveising.

- Heis riving.

- Søking for riving, rehabilitering, påbygg, nybygg osv.


Ved rehabilitering av leiligheter eller andre tiltak som krever søking via kommunen, vil vi kunne tilby komplett utførelse. Vi kan påta oss produksjon av tegninger, søknadsprosessen, nabo varsling og selve utførelsen av arbeidene etter godkjent søknad.


Ettersom det er krav om å søke kommunen om utvidelse av dører, vinduer osv som er i bærende vegger vil vi kunne lette prosessen for våre kunder ved å utføre hele prosessen.


Forskaling og støpning.

Vi utfører alle typer forskalinger og støpe arbeider.


Betong Rehabilitering.

Vi rehabiliterer all betong der armeringen har begynt og korrugere og sprekke betongen, saltskader og lignende. Vi bruker produkter fra Rescon Mapei.


Saging i betong.

Vi utfører alt av saging i betong.


Boring i betong.

Vi borrer alle dimensjoner fra ø 4mm til ø 1200 mm


Wire saging av fjell, betong og stål.

Wire saging er en unik måte og kappe med der det er trangt om plassen eller store snitt som skal tas. Wire saging kan også sage med blindkutt så det er mulighet for og sage rett ned i fjellet.


Riving og Pigging.

Vi utfører all pigging, rivning og klipping av betong. Vi har Rivningsroboter for større jobber eller håndmaskiner for mindre jobber.


Sprekking av fjell og betong.

Vi sprekker opp fjell og betong med svartkrutt der det ellers ville vært vanskelig og sprengt. Svartkruttet har ingen trykkbølge så den kan brukes innendørs.


Sliping av betong dekker.

Vi sliper alt av betong dekker til alle formål. Fra regnværstøp til HTC Superfloor. Vi har egne slipere fra HTC Akedamiet i Gøteborg.


Graving og planering.

Vi utfører alle typer gravejobber med stor eller liten maskin. Vi har pigg, klyper, rotortilt og alle typer skuffer til maskinen.


Asbestsanering og miljøsanering.

Vi har sertifiserte sanere innenfor dette. Vi tar både innendørs og utendørs arbeider.


Termografi og tetthetskontroll.

Vi tar tetthetskontroller på nybygg og gamle bygg. Dette kan være en svært lønnsomt for deg i lengden. Ved og avdekke trekk og kuldebroer.

Termografi gjøres både på bygg og industri for og lese av varmeverdier.


Miljøkartlegging og avfallsplan.

Vi Utfører Miljøkartlegginger på alle bygg. Og utformer en Miljøsaneringsrapport og avfallsplan.


Montering av stål og sveising.

Vi monterer alt av stål og sveiser. Alt blir lagd på mål for og passe ditt prosjekt.


Heis rivning.

Vi tar jobben med din gamle heis. Vi tar ut heisen og føringer samt motorer. Utvider døråpningene samt heiser takhøyden i topp og senker gruben.