Wiresaging

Vi satser stort fremover på wiresaging for en støyfri og miljømessig uttak av fjell og betong.

Vi satser fremover på 2 75 kwh wiresager fra Atlas Copco. Disse sagene har en høy sagekapasitet på opp imot 16 kvm i timen. Denne metoden med wiresaging er en gammel teknikk fra steinbruddene. Men i senere tid har det blitt en mer avansert måte og utføre jobber på over ett bredt spekter. Uttak av tomter uten sprengning er disse sagene godt egnet til da de kan sage opp imot 650 - 700 kvm i ett snitt. Og man får igjen ett produkt som er pent og kan bevares som en del av utformingen av tomten. Saging av rør og metaller i EX- soner, rivning av større objekter. I teorien er det egentlig bare fantasien som kan sette stopper for hva man kan sage med og ut med wire, Da wiren er blind og kan lures rundt med hjelpe/styrehjul. Vi har ogsså mindre sager for små prosjekter.

Diamec 232 Kjerneborr for dype hull.

Dette er en kjerneborrmaskin som blir benyttet for og borre lange eller dype hull for trekking av wire for wiresaging. Med denne kan man borre opp til 500-600 meter dypt. I alle grader og vinkler. Med denne metoden får vi også ut kjernen i sin helhet for og kunne sjekke kvaliteten og typen på fjellet innover.

QAS 200 Strømaggregat.

Med dette aggregatet som er en støydempet versjon kan vi drive begge wiresagene og Diamec kjerneborr riggen ved strømstans på byggeplassen eller ved jobber som ikke har bygge strøm utlagt.

XA 186 Luftkompressor.

XA 186 Kompressor er ett viktig verktøy for og blåse igjennom wire til wiresagene og for borring med senkeborr.

Wiresaging for garasje

Vi er kontrahert av Bjar Arkitekter As for en rekke wiresagingsjobber.

Denne første jobben er utsaging for en garasje hvor svalsnittet er tenkt som ett sluttprodukt.

Vi tester en ny type wire som har funger utrolig bra hittil.